COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION & VOCATIONAL TRAINING(CTEVT)

Karnali Province Office

Birendranagar, Surkhet

  • eduhome

Notice BoardDate

Result

Download

2022-09-23 उप-केन्द्र कायम गरीएको बारेमा Download
2022-09-02 Diploma Level II-I & III-I Exam Center Details Notice-2079-05-17 Download
2022-08-31 प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना Download
2022-08-30 Entrance Exam Center-2079 Classified Pre-diploma & Diploma & Health program Download
2022-08-14 डिप्लोमा तहका सेमेष्टर परीक्षाको नियमित/आंशिक परिक्षा तालिक सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना Download
2022-07-31 E-mail Address उपलब्ध गराइदिने Download
2022-07-21 Diploma Level II-I & III-I Exam form Submission Notice Download
2022-07-08 सम्पन्न नगरेका निजि तालीम प्रदायक संस्थाहरुलाई भुक्तानी सम्वन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना Download
2022-07-07 चालु आर्थिक बर्षको भुक्तानी निकासा तथा फरफारक सम्वन्धी जरूरी सूचना Download
2022-06-22 गोष्ठिमा सहभागी हुने बारे Download
2022-06-10 अनुदान सम्झौता गर्न छुट सस्थालाइ सम्झौता गर्न आउने सुचना २०७९।०२।२७ Download
2022-06-09 डिप्लोमा तह प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना Download
2022-05-27 Diploma Level Regular & Special Scholarship I-I Sem Exam Routine Download
2022-05-26 वैकल्पिक उम्मेदवारलाई आवेदनको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना Download
2022-05-20 वाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना Download
2022-04-27 Diploma Level Semester system I-I Exam form submission Notice-2079-01-14 Download
2022-04-26 EDF Level 2 Theory & Pratical Exam Notice Download
2022-04-20 अनुदान सहायता सम्झौता गर्ने सम्वन्धि सूचना २०७९।०१।०७ Download
2022-04-13 सिप परिक्षण केन्द्र भवन निर्माण विड सुचना २०७८।१२।३० Download
2022-04-08 Pre-diploma level Exam Center details notice Download
2022-04-07 तालीम प्रदान गर्न छनौट भएका संस्थाहरुको नामावली Download
2022-04-07 तालीम सञ्चालनका लागी सम्झौता गर्न आउने बारेअत्यन्त जरुरी सूचना Download
2022-04-06 Diploma level semester Exam center notice Download
2022-04-03 छोटो अवधिको तालिम प्रदायक संस्थालाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना Download
2022-04-03 Chhut Exam form submission Notice Download
2022-03-31 वैकल्पिक उम्मेदवारलाई आवेदनको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना Download
2022-03-25 Study Continue, Institute Transfer & Program change Notice-2078-12-11 Download
2022-03-24 Registration online entry missing related Notice-2078/079 Download
2022-03-16 Diploma Level Even sem Exam schedule short notice Download
2022-03-16 Diploma Level Even Semester Second Second_Third Second Exam Routine Download
2022-03-16 Pre-diploma Level Exam schedule short Notice Download
2022-03-16 Pre-diploma final exam Details Exam routine Download
2022-03-10 प्रशिक्षण सहायता अनुदान स्वीकृत तथा सम्झौता गर्ने सम्वन्धि सूचना Download
2022-03-09 Diploma Level Birendranagar, Surkhet Exam center re-exam schedule Download
2022-03-06 छोटो अवधिको तालीम संचालन गर्न सुचिकृत स‌स्थाहरुलाई RFP पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना २०७८।११।२२ गते Download
2022-03-04 Diploma Level Semester system II-II & III-II Exam form Submission Notice-2078-11-20 Download
2022-02-28 Pre-diploma Level Final Exam form submission Notice Download
2022-02-19 पुर्बाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी. Download
2022-02-18 प्रशिक्षण सहायता अनुदान स्वीकृत गरिएको सुचना २०७८।११।०६ Download
2022-02-18 कागजात अपुग पेश गर्ने सुचना २०७८।११।०६ Download
2022-02-18 अनुदान सहायता प्रस्तावना अस्वीकृत गरिएको सुचना २०७८।११।०६ Download
2022-02-18 अनुदान सहायता छुट प्रस्तावन पेश गर्ने सुचना २०७८।11।06 Download
2022-02-18 अनुदान प्रस्तावना फारम PDF FORMAT Download
2022-02-16 Short Term Training-सम्झौता गर्ने सम्वन्धी सूचना Download
2022-02-16 Short Term Training -छनौट भएका बिद्यालय र शिक्षालयहरूका सूची(2078-79) Download
2022-02-16 Short Term Training -सूची दर्ता सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download
2022-02-13 Pre-diploma Level one sub chance exam Center Notice Download
2022-02-07 स्व-मूल्यांकन फारम भर्ने सम्बन्धमा Download
2022-02-02 Postponed Exam Re-schedule Notice Download
2022-02-02 Diploma & PCL Level Semes II yearly 1,2 & 3rd _Final Exam Routine-2078-10-19 Download
2022-02-02 Diploma Level Special Scholarship & DBME Semester Final Exam Routine-2078-10-19 Download
2022-02-02 Diploma Level form submission date extended notice Download
2022-02-02 Diploma-PCL Level Chhut Exam form submission date extended Notice Download
2022-01-31 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा Download
2022-01-30 छोटो अवधिको तालीम कार्यक्रमको सम्बन्धन/स्वीकृति पत्र लिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । Download
2022-01-28 खोप लगाउन विद्यालय खोल्ने सम्बन्धी सूचना Download
2022-01-26 परीक्षा स्थगन सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सुचना !! Download
2022-01-16 Full Paying Re-entrance Results Download
2022-01-14 नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना Download
2022-01-14 Classified Scholarship Entrance Result for Vacant Quota/Seats-2078 Download
2022-01-13 पूर्वाधार निरीक्षण शुल्क जम्मा गर्ने समयावधि थप गरीएको सम्बन्धी सूचना Download
2022-01-11 Covid leave Notice Download
2022-01-11 Diploma Level Special Scholarship & DBME Semester Final Exam Routine-2078-09-27 Download
2022-01-11 Pre-Diploma Level One subject chance exam form submission notice 2078-09-27 Download
2022-01-11 EXAM FORM BACK ONE SUBJECT Chance-2078 Download
2022-01-11 Diploma Level Back Exam form submission Notice-2078-09-27 Download
2022-01-11 Result of Eng all First Year Second Part Download
2022-01-11 Diploma & PCL Level Semes II yearly 1,2 & 3rd _Final Exam Routine-2078-09-27 Download
2022-01-06 छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम निजि सं.आवेदन - revised सुचना Download
2022-01-05 वर्गिकृत छात्रवृति निबेदन माग सूचना Download
2022-01-05 बर्गिकृत छात्रबृति निबेदन Download
2022-01-04 अनुदान माग सम्बन्धी सूचना Download
2022-01-04 अनुदान प्रस्तावना फारम Download
2022-01-04 छोटो अवधिको तालिम सम्बन्धी सूचना Download
2022-01-04 तालीम प्रस्तावना फारम Download
2022-01-04 छोटो अवधिको तालीम Curricula list Download
2022-01-04 छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ (2078 संसोधित) Download
2021-12-29 पूर्वाधार निरिक्षण शुल्क जम्मा गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download
2021-12-29 Short listed private institute for short term training Download
2021-12-27 करार सेवा स्थगित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Download
2021-12-27 करार सेवा बैकल्पिक सिफारीस नतिजा Download
2021-12-24 सेवा करार कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धी Download
2021-12-20 करार सेवा अन्तरवार्ता नतिजा Download
2021-12-07 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना- 2078-08-21 Download
2021-12-07 Diploma Level Fullpaying Re-entrance result notice 2078-08-21 Download
2021-11-14 Notice Regarding Classified Scholarship Vacant Quota/Seats- 2078/07/28 Download
2021-11-14 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्तिको रिक्त सिटमा भर्नाका लागि निवेदनको ढाँचा- २०७८|०७|२८ Download
2021-11-03 Short Term Training New Affiliation Time Extension Notice- 2078/07/17 Download
2021-10-27 Notice Regarding Classified Scholarship Entrance Result for Vacant Quota/Seats-2078/07/10 Download
2021-10-27 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय तर्फको छुट नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download
2021-10-11 Short Term Training Notice Download
2021-10-11 Application Form for Technical Short Course Program Download
2021-09-29 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Download
2021-09-25 वर्गीकृत (निःशुल्क) छात्रवृत्ति तर्फको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना-२०७८/०६/०९ Download
2021-09-16 डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहको पूर्णशुल्कीय तर्फको प्रवेश परीक्षाको नतिजा तयारी सम्बन्धमा-०७८/०५/३० Download
2021-09-16 Diploma/Pre-diploma Entrance Result Format Download
2021-09-13 Diploma Level Semester System II-I&III-I Regular/Back&SpecialScholarship Back ExamRoutine-2078/05/28 Download
2021-09-09 Diploma & Pre-diploma Level Classified Scholarship Online related Notice-2078/05/24 Download
2021-09-08 Pre-Diploma Level FullFee Paying Entrance application form submission date ExtendedNotice-2078/05/23 Download
2021-09-06 Diploma Level Semester System II-I&III-I Regular/Back&SpecialScholarship Back ExamRoutine-2078/05/28 Download
2021-09-04 Classified Scholarship entrance form submission date Extended Notice-2078/05/19 Download
2021-09-03 Diploma/PCL Level Full Fee Paying form submission date extended Notice-2078/05/18 Download
2021-09-03 Diploma Level II/I & III/I Final Exam form submission date Extended Notice-2078/05/18 Download
2021-09-02 Diploma/PCL & Pre-diploma Level Special Scholarship Entrance Notice - 2078/05/17 Download
2021-09-02 Diploma/PCL & Pre-diploma Level Special Scholarship Application Form Download
2021-08-29 आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई अपील - 2078/05/13 Download
2021-08-28 Diploma Level Semester I/I Engineering Physics-I Question Related Notice - 2078/05/12 Download
2021-08-27 Diploma/PCL Level Special Scholarship Yearly Exam Form Submission Notice - 2078/05/11 Download
2021-08-25 Fee Related for Constitutent, TECS, Partnership and Private Affiliated Institute Notice Download
2021-08-20 Diploma Level Semester Exam I/I Center Notice - 2078/05/04 Download
2021-08-18 Pre-Diploma Level Classified Scholarship Entrance Notice - 2078/05/02 Download
2021-08-18 Pre-Diploma Level Full Fee Paying Entrance Notice - 2078/05/02 Download
2021-08-14 Diploma Level Scholarship Selection Notice - 2078/04/30 Download
2021-08-14 Diploma/PCL Level Full Fee Paying Selection Notice - 2078/04/30 Download
2021-08-05 Diploma Level Semester System I/I Exam Routine - 2078/04/21 Download
2021-07-27 Diploma Level Semester System Regular/Back exam form Submission Notice (II-I & III-I) - 2078|04|12 Download
2021-07-22 सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना-२०७८/०४/०७ Download
2021-07-14 Special Scholarship Entrance Result Notice-2078|03|30 Download
2021-07-07 Diploma Level Semester & Special Scholarship Back Exam Form Submission Date Extended Notice Download
2021-07-07 सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी सूचना Download
2021-07-02 Special Scholarship Entrance Related Notice Download
2021-06-27 कर्णाली प्रदेश - छोटो अवधिको सीपमूलक तालीम सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना - २०७८|०३|१३ Download
2021-06-27 प्रतिवद्धता पत्रको ढाँचा-अनुसूची ३ Revised Download
2021-06-23 Renew notice for Diploma and Pre-Diploma Programs Download
2021-06-22 पुनर्योगका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा Download
2021-06-18 अपुग कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Download
2021-06-14 म्याद थप सम्बन्धी सूचना Download
2021-06-11 छोटो अवधिको सीपमूकल तालीम सम्बन्धी सूचना Download
2021-06-02 WEP कार्यक्रम सम्बन्धमा Download
2021-06-02 छोटो अवधिको सीपमूकल तालीमको विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा Download
2021-06-02 प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सहायता कार्यक्रमको कागजपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा Download
2021-05-24 स्वः मूल्याङ्कन फाराम भरी पठाउने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना-२०७८|०२|१० Download
2021-03-23 अपुग कागजात१ Download
2021-03-23 अनुदान सहायताका स्वीकृत विवरण २०७७-१२-१० Download
2021-03-23 सूचना २०७७-१२-१० Download
2021-03-14 Diploma_TSLC Re-totaling Form Download
2021-03-05 प्रस्तावना अस्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको विवरण Download
2021-03-05 कागजात अपुग भएका विद्यालयहरूको विवरण Download
2021-03-05 TSLC_प्रस्तावना स्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको विवरण Download
2021-03-05 Diploma_प्रस्तावना स्वीकृत गरिएका विद्यालयहरूको विवरण Download
2021-03-05 सूचना २०७७-११-२१ Download
2021-03-05 सूचना २०७७-१०-५- पुन सूचना Download
2021-03-01 छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ Download
2021-03-01 प्रस्तावना फाराम(2077-11-17) Download
2021-02-17 Notice(2077-11-05) Download
2021-02-10 Application Form(2077-10-28).pdf Download
2021-02-10 Notice regarding Diploma Level Classified Scholarship Vacant Quota(2077-10-28).pdf Download
2021-02-08 Short Term Training Agreement Notice,2077-10-26 Download
2021-02-08 Final List of Institution with Selected Short Term Trainings Download
2021-01-19 copy checking notice 2077-10-06 Download
2021-01-19 सुचना २०७७।१०।०५ Download
2021-01-19 प्रस्तावना Download
1111-11-11 111 Download
0005-05-05 565 Download
0001-11-11 1111 Download